22 augustus 2016

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is gericht op een hond een hond te laten zijn zolang het veilig is voor hemzelf en zijn omgeving. Dit houd niet in dat wij alles goedkeuren. Wij leren in de cursussen te kijken en de hond te begrijpen en van daaruit beslissen waar de hond op dat moment behoefte naar heeft.

Iedere hond en ieder mens heeft andere behoeftes en deze behoeftes kunnen in verschillende omstandigheden ook nog verschillen. Zo heeft een hond meer behoefte aan duidelijkheid en meer begrenzing en een andere hond heeft meer behoefte aan steun.  De ene hond vlucht liever weg als deze iets spannend vindt en de andere gaat in verzet.

Hoe de hond omgaat met situaties kan door verschillende omstandigheden voortkomen. Aan ons dat wij de hond gaan begrijpen en van daar uit de hond geven wat deze echt van ons nodig heeft.

Wij werken zonder commando’s op de Hier en wacht oefening naar.

Ook wordt er geen gebruik gemaakt van beloningen wij willen dat de hond vanuit zijn innerlijke motivatie met ons gaat samenwerken. Deze band is veel puurder als dat de hond komt voor dat ene brokje, en als dat ene brokje niet werkt wordt dat stukje frikandel om de hond te laten doen wat wij willen( want wees eerlijk zo gebeurd het wel) Door echt naar de hond te gaan kijken en voelen wat deze van ons nodig heeft kunnen wij een hond echt helpen en laten opgroeien tot een volwassen stabiele hond. En dan hebben we een blije hond en een blije hond is een blije baas.

Naast dat wij naar gedrag kijken, kijken wij ook naar voeding en nog meer dingen in onze lessen. Ik denk als wij een puzzel willen oplossen een machine willen laten werken een dier zich goed willen laten voelen dat wij verder moeten kijken als oppervlakkig. Gedrag veranderen  kan niet als er geen goede voeding in gaat. Een diesel auto loopt ook niet op benzine. Bij gevangenen en is de vee industrie weten wij inmiddels dat voeding invloed heeft op gedrag en groei. Laten we dit nu ook bij onze honden gaan doen. Voelt de hond zich in zijn geheel goed dan zou deze zich ook goed gedragen.