24 oktober 2020

Wandelconsult (Zien)

Wanneer een wandelconsult?

  • U wilt op een laagdrempelige wijze kennismaken met de dienstverlening van hondenschool Horen, zien en ruiken
  • U heeft een of meerdere zaken waar u tegenaan loopt in de omgang met uw hond (bijvoorbeeld trekken aan de lijn, niet terugkomen, onrust)
  • U vindt het prettig als een deskundige samen met u meekijkt naar wat er speelt bij uw hond
  • U wilt uw hond beter begrijpen zodat deze zich echt gezien en gehoord voelt
  • U wilt leuke activiteiten met uw hond ondernemen maar mist wat inspiratie
  • U wilt verder bouwen aan een veilige en liefdevolle band met uw hond

Een wandelconsult bestaat uit een gezamenlijke wandeling met uw hond. Tijdens de wandeling observeer ik u en uw hond en kan ik dingen uitproberen en voordoen. Doordat ik honden snel op allerlei niveaus aanvoel kan ik u direct waardevolle tips geven om uw hond beter te begrijpen.

Wat kan u leren van uw hond en wat mag de hond nog verder van u leren? Ik geef u concrete handvatten om de communicatie met uw hond te versterken. U gaat uw hond beter snappen en voelen wat hij van u nodig heeft.

Eén wandelconsult kan al voldoende inzichten geven om bepaalde zaken op te lossen. Zijn er meerdere problemen of is er sprake van dieperliggende problematiek dan adviseer ik u na het wandelconsult over de beste aanpak. Dat kan individuele coaching zijn of aanvullende hulp middels mijn samen naar balans aanbod.

De prijs van een wandelconsult bedraagt 60 euro per uur exclusief reiskosten à 25 cent/km. Bij ernstig probleemgedrag kan sprake zijn van een toeslag van 15 euro per uur, dit wordt besproken wanneer u een afspraak maakt.

Het wandelconsult vindt plaats op een passende locatie bij u in de buurt.

Wilt u ook werken aan een betere band met uw hond? Klik hier om contact op te nemen.