22 april 2023

7 tips om het gedrag van jouw hond te veranderen

Traditioneel zijn we gefocust op het gedrag van de hond. We catalogeren het onder gewenst of ongewenst gedrag van de hond. Als je hond goed gedrag vertoont, wordt het meestal niet opgemerkt. Je alarm gaat aan als je hond ongewenst gedrag vertoont. Dan wordt er vaak op allerlei verschillende manier gereageerd met als doel om het gedrag van je hond te veranderen. Ik leer jou graag waar het gedrag van je hond vandaan komt, wat jouw verantwoordelijkheid daarbij is en wat je kunt doen omdat het gedrag van je hond zich zou kunnen aanpassen.

Wat veroorzaakt het gedrag van je hond

Het gedrag van je hond wordt veroorzaakt door emoties, gevoelens en motivatie. Wanneer je hond onder een bepaalde omstandigheid positieve, negatieve of dubbele gevoelens ervaart, zal hij zijn gedrag aanpassen. Bij positieve gevoelens zal je hond meestal gewenst gedrag vertonen. Indien hij negatieve gevoelens ervaart, kan het gevolg ongewenst gedrag zijn. Zolang het gedrag van je hond geen negatieve gevoelens bij je veroorzaakt, doe je er wellicht niet zoveel mee. Maar als het gedrag van je hond, stress, angst of frustratie bij je veroorzaakt, kan het zijn dat je er wel aandacht aan geeft.

Moraal en het gedrag van je hond

Honden hebben geen boodschap aan de woorden ‘gewenst’ – en ‘ongewenst’ gedrag. Afhankelijk van de situatie, zijn gezondheid, ervaring en mogelijkheden, zal je hond aangeboren talenten gebruiken en dus bepaald normaal en natuurlijk gedrag vertonen. Gewenst – en ongewenst zijn begrippen die door de mens in gebruik zijn genomen. Het gedrag van je hond past binnen de ‘norm’ of niet.

Waarom het gedrag van je hond veranderen

Je wil het gedrag van je hond veranderen omdat het gedrag dat hij ‘nu’ vertoont niet past binnen je verwachtingen. Het actuele gedrag van je hond bezorgt je stress. Het gedrag van je hond wil je veranderen om met je eigen probleem om te gaan. Als het gedrag binnen jouw verwachtingen past, ben je rustig. Indien je hond ongewenst gedrag vertoont, wordt je onrustig en probeer je het te controleren.

Het gedrag van je hond veranderen heeft geen zin

Alles wat je doet als gevolg op het gedrag van je hond, versterkt het. Mocht je proberen om het ongewenst gedrag van je hond af te leiden, bekrachtig je het gedrag. Als je met je eigen negatieve gevoelens omgaat door het gedrag van je hond te corrigeren bestaat de kans dat het gedrag even wordt onderdrukt. Maar meestal keert het ongewenst gedrag, sterker dan ervoor weer terug. Of het zou kunnen dat je hond stopt met het gedrag te vertonen en een ander gedragsprobleem gaat ontwikkelen. Werken aan het gedrag van je hond heeft geen zin.

7 tips waardoor je hond zijn gedrag gaat aanpassen

 1. Stop met aandacht geven aan het ongewenst gedrag van je hond.
  Alle gedrag van je hond dat je aandacht geeft groeit.
 2. Leer het waarom van het gedrag van je hond te begrijpen.
  – Welke emoties ervaart je hond.
  – Met welk soort gevoel probeert je hond om te gaan.
  – Wat zijn de omstandigheden die de emoties en gevoelens van je hond veroorzaken.
  – Wordt het gedrag van je hond geactiveerd door zijn temperament.
  – Kan het gedrag van je hond worden beïnvloed door zijn gezondheid.
  – Wat is jouw invloed? Is jouw eigen gedrag verantwoordelijk voor het gedrag van je hond.
 3. Leer voelen wat het gedrag van je hond met je doet
  Net zoals bij je hond, is jouw gedrag afhankelijk van hoe je je voelt en wat je denkt. Iedere hondeneigenaar heeft zijn eigen temperament en gaat door middel van gewoontegedrag met lastige situaties om. Je gedragspatronen werden in het verleden ontwikkeld. Telkens wanneer je je zorgen maakt voor de toekomst, ga je op een specifieke manier ‘reactief’ gedrag vertonen. Door je bewust te worden van wat het gedrag van je hond met je doet, kan je stoppen met reactief te zijn. Je weet toch dat je reactie op het gedrag van je hond niet werkt en er alleen maar wordt door versterkt. Door eerst te voelen hoe het met je gaat, krijg je inzicht. De keuzes die je vervolgens gaat maken zullen effectief zijn.
 4. Ontwikkel concentratie zodat je proactief kunt handelen.
  Eenmaal je zelf rustig bent geworden en je gedrag niet meer door emoties wordt gestuurd, zal je makkelijker in het hier en nu kunnen zijn. Daardoor zal je in het moment kunnen zien hoe het met je hond gaat. Je zal beter met hem kunnen samenwerken, door hem proactief leiding te geven. Als je merkt dat je hond de intentie heeft om ‘ongewenst’ gedrag te vertonen, zal je op een open, vriendelijke en geweldloze manier contact met hem maken en voorkomen dat hij het gedrag zal vertonen
 5. Het gedrag van je hond zal zich vanzelf aanpassen, als je hem geeft wat hij nodig heeft
  – Ken de basisbehoefte van je hond.
  – Weet welke behoefte er in het moment op de voorgrond treedt.
  – Zorg ervoor dat je hond de mogelijkheid heeft om de basisbehoefte in te kunnen vullen.
  – Steun en leiderschap zijn één van de belangrijkste basisbehoefte van je hond.
  – Leiderschap begint bij zelfleiderschap. Zelfleiderschap betekent dat je inzicht hebt in het waarom achter het gedrag van je hond. Daarnaast neem je de volle verantwoordelijkheid voor het welzijn en het gedrag van je hond. Je communiceert leiderschap door in het hier en nu te zijn en op een vriendelijke en geweldloze manier met jezelf, je hond en de omgeving om te gaan.
 6. Begeleid je hond in gunstige omstandigheden
  Omdat het gedrag van je hond zich zou kunnen aanpassen, dient je hond in gunstige omstandigheden te verkeren. Dit zijn situaties waarin je hond zich goed voelt, automatisch gewenst gedrag kan vertonen en het ongewenst gedrag niet kan worden getriggerd.
 7. Wens jezelf en je hond het goede toe.
  De grootste valkuil is dat je verwacht dat het gedrag van je hond gaat veranderen. Dat brengt jou en je hond uit het hier en nu. Je bent dan met je geest in de toekomst. De grootste kracht waardoor het gedrag van je hond kan veranderen, is het ervaren van geluk. Jouw geluk en dat van je hond versterken elkaar. Geluk kan je enkel ervaren in het hier en nu. Het enige wat je dient te doen, is jezelf en je hond het goede toewensen. Als je merkt dat je hond gewenst gedrag vertoont, kijk dan niet naar het gedrag, kijk naar het openbloeien van het goede in je hond. Wees trots op het ‘zijn ‘ van je hond. Beleef samen de gelukservaringen.