23 juli 2022

Beech

In Onbalans

Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen.

In balans

Verdraagzaam en tolerant, begrip voor het anders zijn van anderen.

Beech

Beuk – Fagus Sylvatica – Beech

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Intolerant, streng, cynisch, arrogant en kritisch veroordelen.

In balans

Verdraagzaam en tolerant, begrip voor het anders zijn van anderen.

Honden met een Beech onbalans  zijn vaak onverdraagzaam en intolerant. Ze corrigeren anderen voor hun ‘domme’ fouten. Zowel mens als dier en dat kan met hevig verzet en agressief gedrag gepaard gaan.

Hun afstandelijke, hooghartige en arrogante houding komt voort uit het verharden van hun hart. Vaak door omstandigheden uit hun verleden hebben zij zich afgesloten van hun gevoel om zichzelf te beschermen. 

Als een Beech-hond je toelaat en je maakt een klein ‘foutje’ trekt hij zich direct weer terug. Deze honden kunnen je zelfvertrouwen ondermijnen en vragen van je dat je goed bij jezelf blijft en duidelijk, respectvol en intelligent handelt. Als je een machtsstrijd aangaat of emotioneel reageert zullen ze je daarop afrekenen.

Kenmerken van een Beech onbalans

  • Zitten andere dieren op hun kop
  • Corrigeren anderen dieren en mensen, bemoeien zich met anderen die ‘fouten’ maken (in hun ogen dus).
  • Agressief, trots, hooghartig gedrag
  • Corrigeren, vervelen of sluiten zich compleet af als je bij hun verzorging er niet bij bent met je aandacht.
  • Hevig verzet bij onterechte correctie, onredelijke acties (te snel iets nieuws vragen of onduidelijk zijn en wel een goede reactie van je dier eisen) tijdens de training / werk.
  • Agressief of corrigerend bij respectloos gedrag.
  • Domme acties en gedrag wordt gestraft.
  • Werkwillig met een gelijkwaardige partner. 

Arrogantie en onverdraagzaamheid vormen het kenmerk van een beech hond. Deze eigenschap richt zich niet alleen naar andere dieren, maar ook naar mensen.
De beuk hond zal bij de geringste aanleiding een ander dier corrigeren. Dat wordt veroorzaakt door een totaal geblokkeerd gevoelsleven. Beuk honden wanen zich hoog in de rang en gedragen zich daardoor afstandelijk een hooghartig. De hond loopt rond en onderzoekt als het ware of er in de omgeving niet iets is te zien dat gecorrigeerd moet worden.

Beuk honden hebben de neiging hun baasje te waarschuwen wanneer een ander dier iets doet dat niet gewenst of toegstaan is. Buitenshuis is de hond er als de kippen bij om het gedrag van andere honden te corrigeren.
Dat loopt soms uit tot bijzonder dominant gedrag, iets dat soms ook met bijten gepaard gaat. Beuk honden kunnen zich ook soms gediscrimineerd voelen, maar dat is gezien hun gedrag niet verwonderlijk.

Bij deze honden zie je nogal eens problemen bij de spijsvertering en het bewegingsapparaat. De beuk hond zit zo letterlijk en figuurlijk in hun eigen gedrag vast dat er geen beweging in is te krijgen.
Gewrichten kunnen gaan ontsteken of zelfs gaan misvormen en de heupen kunnen geblokkeerd raken. Soms zie je ook een verkromming en verstijving van de wervelkolom.