23 juli 2022

Cerato

Cerato is een remedie voor honden die onzeker zijn en onvoldoende zelfvertrouwen hebben. Cerato honden zijn vaak wel nieuwgierig, maar weten vervolgens met de opgedane kennis niks te doen, reden waarom ze ook weinig ervarig opdoen.
De positieve kant van cerato is een sterke intuïtie die voor zichzelf gebruikt wordt, het kan vasthouden aan het eigen besluit. Cerato honden hebben vaak bevestiging en goedkeuring nodig.
De nerveuze manier van contact maken zet zich om in rustige zelfverzekerdheid. De hond stelt zich niet steeds afhankelijk op en weet intuitief wat goed en wat fout is.
Is het negatieve Cerato dier eigenlijk alleen in staat om in een groep te leven die bescherming bied, in positieve zin laat de hond zien dat hij helemaal geen bescherming nodig heeft.