25 oktober 2022

De behoefte van jouw hond


De verwachtingen ten aanzien van onze honden liggen enorm hoog. Zelfs van
een pup van 3 maanden, wordt verwacht dat hij netjes naast loopt zonder te
snuffelen of aan de lijn te trekken, hier komt als je hem roept, zindelijk is en
een aantal uren alleen kan blijven. Om dit te realiseren nemen we allerhande
dekundige in de arm. Het plaatje dat wij in ons hoofd hadden toe we een hond
in huis namen moet wel kloppen natuurlijk. In de reguliere training noemen we
dit management. Waar veel mensen aan voorbij gaan is dat wij veel honden
bloodstellen aan stress en hectiek van ons eigen leven en omgeving. Hierdoor
wordt de druk op onze honden opgevoerd want hij moet het wel leren
natuurlijk…. Maar waar heeft een hond nu behoefte aan?
Volgens de piramide van maslow is er een hierarchische ordening van
behoeften. Dit geld niet alleen voor mensen maar ook voor dieren. Bij onze
honden spreken we van de 3 v’s Voedsel, veiligheid, voortplanting.


Op de allereerste plaats vinden we behoefte aan voedsel, een veilige slaapplek,
slaap en alle andere fysieke behoefte. Voedsel en een warme ligplaats krijgt de
hond vrijwel altijd. De behoefte aan sociaal contact wordt meestal ook verwezenlijkt alhoewel we dit aspect vaak opdringen aan honden.

Hij moet met alle honden tenslotte goed overweg kunnen…. Niet alle honden houden van feestjes, met feestje bedoel ik dan volle speelweides.


Waardering krijgt een hond over het algemeen wel, in de vorm van
goedkeuring en andere vormen van beloning. Deze goedkeuring is echter wel
afhankelijk van het feit of de hond doet wat wij van hem verwachten. Door het
belonen gaan we aan veel dingen voorbij. Daarom zijn mijn cursussen er niet op
gericht voor trucjes aan te leren, maar op elkaar begrijpen en een relatie opbouwen.


Voortplanting is meestal niet aan de orde bij onze honden.
Zelfontplooien van en bij honden is iets waar meer aandacht aan besteed mag
worden. Tegenwoordig leren wij onze honden alles aan, waardoor de hond zelf
niet meer kan nadenken in situaties. Vaak kan de hond door het zelf te mogen
doen zolang het veilig is voor hem en de omgeving makkelijk aan deze behoefte voorzien.

Wel mogen wij de hond uitleggen hoe hij met ons en met de omgeving moet omgaan. Mijn eigen honden mogen veel zelf beslissen, waar ze in huis gaan liggen. Ze weten hoe ze met mij mogen omgaan, en ik weet hoe ik met hun mag omgaan. Zo houd Nemo er niet van als ik hem druk en enthousiast begroet, hier houd ik rekening mee. Wil jij zelf niet druk en enthousiast begroet worden leg de hond dan uit dat dit niet de manier is hoe jullie met elkaar
omgaan.


Luister naar elkaar en accepteer elkaars zijn behoeftes.
Terug naar veiligheid: als we kijken naar veiligheid wordt meestal gedacht aan
het voorkomen van ongelukken. Veiligheid heeft echter veel meer aspecten. Ik
heb er 5 gevonden.

  • Vertrouwen- wederzijds
  • Verdraagzaamheid
  • Verantwoordelijkheid- voor elkaar, zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen
  • Vrede
  • Vrijheid
    Vaak verloopt de behoefte vaak niet zoals het zou moeten. Je kunt deze invulling zien als een sleutel op een slot. Een andere sleutel past maar maar wrikt een beetje. Na veelvuldig gebruik te maken van een verkeerde sleutel raken zowel slot als sleutel beschadigd. Wanneer een behoefte van een hond een aantal keer wordt ingevuld met de verkeerde sleutel ontstaan problemen.
    Heeft jouw pup geen behoefte aan een aai van een vreemde en kruipt hij weg, dit kan als hier niet naar geluisterd wordt nare gevolgen hebben in de toekomst. Heb jij een speciefiek ras kan het zijn dat deze hond behoeftes heeft wat bij zijn ras horen. Deze behoeftes hebben wij er ooit in gefokt omdat wij het toen nodig hadden, nu is dit vaak een belemmering. Zo zijn er rassen die niet van drukke feestjes houden ( andere honden) Willen wij hier te veel in kan dit als de pup puber wordt grote gevolgen hebben. Het zit er immers niet in.

Behoeftes kunnen ook zijn dat jouw hond meer duidelijkheid of begrenzing
nodig heeft. Behoefte aan steun, leiderschap, informatie verzamelen, rust of
slaap.


De behoefte voor wandelen heeft een pup nog niet, een pup heeft behoefte
aan ontdekken, maak in de plaats van een wandeling een ontdekkingstocht op het tempo van de pup.
Als jij bereid met om naar jouw pup te luisteren/voelen zul je gauw merken
waar hij of zij behoefte aan heeft. Geeft de pup echter wel wat hij of zij nodig heeft en niet alles wat de pup zou willen. Heb je net gespeeld bijvoorbeeld en de pup komt 5 minuten later weer om te spelen hoef je hier niet op in te gaan. Mag wel. Zelf zeg ik tegen mijn honden dat het nu even genoeg is en dat ze iets voor zich zelf mogen doen. Kijk vooral wat bij jou en bij jouw pup past.
Houd in je achterhoofd dat de behoefte van een pup dat hij genoeg slaapt groot is
16 tot 18 uur slaap op een dag is niet vreemd. Is deze behoefte niet vervuld. Zal
de pup prikkelbaar zijn, druk, bijten, springen, gekke 5 minuten.
Zit de pup hierin heeft hij/ zij te weinig geslapen kan gebeuren let hier de
volgende dag op. Op het moment dat de pup in dit gedrag zit kun je weinig
doen. Je kunt hem even buiten neerzetten. Of zelf even rustig gaan zitten liefst
op een hoge stoel tegen de eettafel aan zo kan de pup niet tegen jouw aan
springen. Op dat moment corrigeren heeft weinig tot geen zin de pup wordt hier hoogst waarschijnlijk drukker van. Geef zelf het goede voorbeeld, een goed voorbeeld doet volgen.


Opdrachten
1 Ken je de behoeftes van jouw pup. Wat vindt de pup leuk, wat niet?
2 Hoe laat jouw pup zien dat hij/zij iets wilt?
3 Accepteerd jouw pup, jouw behoeftes hoe jij wilt dat de pup met jouw op
gaat?