22 oktober 2022

Hoe kun je spelen met jouw puppy

Stel je jezelf soms de vraag hoe je kunt spelen met jouw puppy?

Ik deel je waarom jouw pup wil en moet kunnen spelen, hoe honden spelen, hoe jij met je hond kunt spelen, wat de spelregels zijn en wat het doet met de binding met jouw pup.

Pups hebben behoefte aan spel. Spelen is niet alleen heel erg leuk, jonge puppy’s ontwikkelen er ook sociale vaardigheden door en trainen hun zelfcontrole.

Hoe spelen honden

Alleen spelen
Puppy’s zijn zeer nieuwsgierig en zullen de omgeving onderzoeken. Op hun weg komen ze allerlei voorwerpen tegen die hen prikkelen en waarmee ze kunnen spelen. Als het goed is, zorg jij voor voldoende verrijking door enkele speeltjes ter beschikking van je hond te laten rondslingeren. Maar het zou ook kunnen dat je pup het fijn vindt om met een steen te spelen of gewoon een houten tak rond te dragen om vervolgens ergens te gaan liggen en op het voorwerp te kauwen.

Samen spelen of sociaal spelen
Maar pups vinden het vooral heel erg leuk om samen met hun groepsleden te spelen. Jouw puppy wil dus ook met jou spelen. Zoals reeds aangegeven, spelen is leuk maar er is meer. Door te spelen met jou leert jouw pup beter met mensen omgaan.

Om te spelen met jouw hond is er basisvertrouwen nodig

De 3 V’s:

  • Veiligheidsgevoel
  • Vertrouwen
  • Vreugde

Vreugde is wat de pup ervaart tijdens spel. Maar omdat je pup klaar zou zijn om met jou te spelen, is er eerst een basisvertrouwen nodig. Dat basisvertrouwen ontstaat wanneer je pup zich veilig voelt bij jou. Als je je pup zou uitnodigen om te spelen terwijl hij nog te weinig vertrouwen in je heeft, kan hij snel overprikkeld worden en kan het spel ervoor zorgen dat je puppy te opgewonden raakt en de zelfcontrole verliest waardoor hij te hard gaat bijten.

Welk spel kan je spelen met jouw puppy

Kijk hoe honden spelen. Iemand nodigt uit om te spelen, meestal door een spelboog te maken waarbij de hond door zijn voorpoten zakt en de ander uit te dagen om te beginnen spelen. Vervolgens gaan ze achter elkaar aan lopen en tegen elkaar opspringen. Meestal nemen ze ook een voorwerp en nemen het voorwerp beide aan een kant in de bek. Er volgt dan een trekspel. Hoe meer de honden elkaar vertrouwen, hoe ruwer maar ook hoe meer gecontroleerd het spel eraan toe zal gaan. Als de honden elkaar echt vertrouwen kunnen ze ook in elkaars lichaam bijten, meestal bijten ze in de hals- en nekstreek.

Als je met jouw puppy wil spelen, is het goed om op dezelfde manier te spelen zoals honden dat doen. Nodig jouw puppy uit of laat je uitnodigen en probeer je puppy aan te tikken en te vangen. Neem een voorwerp, een trektouw bijvoorbeeld, en loop ermee weg. Daag je puppy uit om het touw te nemen en doe een trekspel. Als je het trektouw kunt bemachtigen, kun je het verstoppen onder je lichaam zo kan je puppy een poging wagen om het terug te kunnen nemen. Op die manier spelen met je hond kan heel erg leuk zijn. Als je met een klein puppy speelt, is het goed om een handicap aan te nemen en je kracht te doseren, net zoals je je zou gedragen als je met een kind speelt.
Honden doen dat ook: Als een grote hond met een kleine hond speelt zal hij zich kleiner maken, dit omdat het voor de kleine hond ook leuk zou blijven.

Regels van het spel

Nodig de ander uit
Spel start altijd met een uitnodiging. Je kunt niemand verplichten om te spelen, ook jouw puppy niet. Wanneer er voldoende veiligheidsgevoel en vertrouwen is, zal je hond bereid zijn om met jou te spelen. Je kunt ook ingaan op de speluitnodiging van je puppy, maar ook jij bent dit niet verplicht.

Wisselende verhouding
Tijdens spel kunnen beide partijen winnen. Als het altijd dezelfde partij is die wint, is het voor de ander minder leuk en wordt het een machtsstrijd en is het geen spel meer. En laat blijdschap nu net datgene zijn wat een hond zoekt tijdens spel. Zorg dus dat jij net als je puppy kan winnen tijdens het spel. Dat doe je door jouw puppy het trektouw ook te laten bemachtigen, waarbij jij je best gaat doen om het weer van hem af te kunnen nemen.

Opwinding mag niet stijgen
Het spel moet leuk zijn maar mag niet uit de hand lopen. Net zoals bij kleine kinderen, kan spel ontaarden in ruzie maken. Ook bij honden kan het gebeuren dat spelgedrag te hevig wordt en te hard in je lichaam gaat bijten. Dat komt omdat de opwinding te hoog oploopt en de hond de zelfcontrole verliest. Net daarom dat het belangrijk is dat je geregeld met je puppy gaat spelen. Want op die manier oefent hij de zelfcontrole en zal de opgewondenheid onder controle blijven.

Op tijd stoppen is belangrijk
Honden met goed ontwikkelde sociale vaardigheden zullen, wanneer ze merken dat de opwinding stijgt, even stoppen met spelen. Wanneer de ene stopt zal de ander ook stoppen, om vervolgens, wanneer de opwinding wat gedaald is, het spel terug aan te vatten Kijk dus naar het gedrag van je puppy. Als je merkt dat hij even wil stoppen, dien je dat te respecteren. Maar meestal is het omgekeerd. Heb aandacht voor het opwindingsniveau van je puppy en stop op tijd, zodanig dat er voldoende rustmomenten zijn en je puppy zijn zelfcontrole kan ontwikkelen.

Jonge honden kunne hun zelfcontrole verliezen en hard in je lichaam bijten. Op dat moment is het belangrijk dat je jouw verontwaardiging communiceert. Zeg “auw” en stop onmiddellijk met spelen door het touw los te laten of door gewoon stokstijf te gaan staan en weg te kijken. Wacht tot je puppy afstand van je neemt en ga dan zelf weg en las een spelpauze in. Jouw puppy moet leren dat jouw lichaam gerespecteerd dient te worden.

Door te spelen met jouw hond groeit het zelfvertrouwen

Zowel bij jou als bij je puppy, zal spel ervoor zorgen dat het vertrouwen in elkaar zal toenemen. Je ervaart dat jouw puppy in je lichaam bijt maar dat de beet geremd blijft en het dus geen pijn doet. Of je wordt vertrouwd met het feit dat jouw puppy wel hard in het trektouw bijt en hevig kan trekken, maar er alles aan doet om jouw handen niet te raken.

De verbinding wordt sterker door te spelen met jouw puppy

Door spelen groeit het vertrouwen tussen jou en je puppy waardoor de verbinding met je puppy sterker wordt. Blijdschap is een belangrijk element in iedere relatie. De blijdschap die men ervaart versterkt de veerkracht bij alle partijen. Die veerkracht kan worden aangewend om in de toekomst met moeilijkere omstandigheden om te kunnen gaan. In moeilijke tijden zullen jullie op elkaar kunnen rekenen.