22 april 2023

Hoe leer je de pup commando’s aan zonder beloning

Hoe leer je je hond commando’s aan – zonder beloning
Traditioneel worden honden getraind door middel van beloning.
Het principe hierbij is: ‘voor wat hoort wat’. Het gedrag wordt uitgelokt met een snoepje en als de hond het gedrag vertoont, wordt het bijhorende commando gegeven en krijgen hun beloning. Op mijn manier leren honden op vrijwillige basis samengewerken. Bij het aanleren van commando’s hebben honden geen beloning nodig.
Zo gaan we tewerk:

  1. Observeer je hond. Wanneer je hond uit zichzelf een bepaald gedrag vertoont, ga je het gedrag op een vriendelijke manier benoemen: Je zegt “kom hier”, of “down”, “los”, “zit”, “naast” op het moment dat je hond het gedrag vertoont. Uiteraard ben je trots op je hond omdat hij het gedrag uit eigen beweging vertoont.
  2. Doordat je je hond leert observeren, wordt je er goed in ga je op voorhand zien wanneer je hond de intentie heeft om het gedrag te vertonen. Bij de minste intentie, benoem je het gedrag. Als je het goed doet, lijkt het alsof jij je hond al op commando laat reageren. Ook nu ben je trots op je hond omdat hij doet wat hij doet.
  3. Als derde stap en na voldoende herhaling van stap 2, kan je je hond uitnodigen om bepaald gedrag op commando uit te voeren. Indien hij het commando uitvoert, ge je hem bedanken voor de medewerking. Begrijpt hij het commando nog niet, dan verandert er niets aan de liefde voor je hond en probeer je het een volgende keer opnieuw.
    Dit is de makkelijkste manier om je hond betrouwbaar naar commando’s te leren luisteren.