7 september 2022

Hoe leert onze hond?

Een hond leert op basis van wat belangrijk voor hem is. Zijn primaire behoeftes zijn voor hem een drijfveer voor zijn leervermogen. Primaire behoeftes zijn basisbehoeftes en zijn sterk gekoppeld aan het instinct. Als we kijken naar de drijfveren voor het leervermogen, moeten we ons realiseren dat veel van zijn drijfveren zijn gebasseerd op zijn primaire instincten van zijn voorvader de wolf.

Zo vormt het veiligstellen van de drie v’ voedsel, voortplanting en veiligheid een belangrijke leerprikkel. Natuurlijk kent onze hond over het algemeen geen zorgen over voedselvoorziening. Toch heeft hij nog een rudimentair instinct dat gekoppeld is aan veilig stellen van voedsel, namelijk de roedeldrift. Onze huishond heeft nog steeds een zeer sterke behoefte om deel uit te maken van een groep, van een roedel.

Een hond leert dan ook op de basis van de behoefte om geaccepteerd te worden binnen de groep. Hij zal dus proberen uit te voeren wat de groep direct of indirect van hem verlangt.

Maar er is meer. Een hond leert ook op basis van ervaringen. Als hij merkt dat een groep hem uitstoot door bepaalde uitingen van zijn gedrag, dan zal hij deze gedragingen over het algemeen minder gaan doen. Als hij echter merkt dat bepaalde gedragingen lekkere hapjes, veel knuffels of een lachbui opleveren, dan zal hij deze gedragingen blijven herhalen. Met andere woorden, onze hond is net zoals wij zelf. Als hij zich een keer aan de kachel brand, dat is dat genoeg om te leren er afstand van te houden. Vergeet niet dat een hond een groot opportunismt is. Hij is over het algemeen, prima in staatom situatie in te schatten wat wel en wat niet de grenzen te buiten gaat. Door deze eigenschap overleeft een soort. Het zou raar zijn dat onze hond niet zou proberen om zijn leven zo goed mogelijk in te richten. Onze honden zijn dus nog niet zo vreemd. Hun gedragingen zijn gericht op de overleving van hun soort.

In de praktijk blijkt dat veel gedragsproblemen voort komen in het feit dat de mens vergeet dat de hond geen mens is. En dat de hond en mens elkaar niet goed begrijpen. Er zijn veel overeenkomsten tussen mens en hond dat we snel geneigd zijn deze paralel door te trekken.

Leert een hond voornamelijk op basis van zijn instincten, primaire behoefe; ons mensen wordt dat juist afgeleerd. Op de kleuterschool krijg je al te horen dat het verdedigen van speelgoed niet is geoorloofd. Twee honden vechten vechten om een bot en de derde loopt ermee weg. Is geen correct mensen gedrag maar vanuit de beleving van de hond js dit prima. Honden leren op basis van wat belangrijk voor hen is en dat is gelukkig bovenal om bij een groep te horen. De hond zal dus ook in zijn leerinpulsen, vooral gestuurd worden door de goed- of afkeuring van de mens.