23 juli 2022

Holly

Jaloezie is geen gemakkelijke karaktereigenschap en juist die zie je bij een Holly hond optreden. Het zijn vaak snauwerige honden die bang zijn voor liefde en genegenheid. Misschien hebben ze ooit een sterke afwijzing op dat gebied gehad en zijn ze daarom diep teleurgesteld achtergebleven. Uit bescherming is de hond voorbaat kattig tot agressief als iemand het ongevraagd met goede bedoelde attenties benadert.

De hond is in staat veel kapot te maken, zonder dat dit eigenlijk de opzet is. De hond heeft zichzelf echter niet goed in de hand en de werkelijke reden van de woede is niet altijd duidelijk. Het wantrouwen is groot en Holly leeft met de gedachte dat iedereen het op een gegeven moment kwaad kan doen. Hierdoor loopt de hond als het ware steeds achterom kijkend door het leven.
Het spreekt voor zich dat een Holly hond vaak eenzaam is. Het sluit zich bewust af, maar ervaart ook hoe pijnlijk en vervelend dit isolement is. Zowel mensen als dieren kennen in meerdere of mindere mate de Holly- afgunst.
Het is goed om te weten dat bij een dier tegenover haat ook liefde staat en dat je de haatgevoelens van het dier moet leren kennen om het ook de mogelijkheid te geven lief te hebben. Het is het ervaren van de tegenpolen dat mens en dier meer inzicht geeft in de positieve pool en tot gevolg heeft dat deze pool zich bij het dier beter kan ontwikkelen

De Holly-bloesem is een uitstekende remedie bij iedere nieuwe situatie voor een hond waarbij afgunst en gevoelens van verstoting meespelen. Zoals bij een geboorte van een kind in een gezin, waarbij de hond moet accepteren dat nu ook het kind aandacht krijgt. In een positieve toestand leeft de Holly hond met belangstelling kijkend naar de mensen en dieren om zich heen, harmonie uitstralend en zich verheugend op wat andere doen en waarvan zij genieten. De hond geeft zich dan onvoorwaardelijk en verlangt daarvoor niets terug.