6 september 2022

Indeling van de bach bloesem remedies

Dr Bach stelt vast dat elke remedie bij een bepaalde stemming of emotie past en verdeelde de 38 remedies onder in zeven verschillende groepen. Deze indeling vergemakkelijkt en zoeken naar de juiste remdie.

Voor angstige honden.

ASPEN: angst voor een onbekende oorzaak.

CHERRY PLUM: angst voor de controlle te verliezen. MIMULUS: angst voor iets bekends( aanwijsbaar) ROCK ROSE: schrikachtig, paniek

RED CHESTNUT: angst voor veiligheid van andere

Voor eenzame honden.

IMPATIENS: ongeduldig, snel geïrriteerd. HEATHER: overdreven aandacht vragen. WATERVIOLET: afstandelijk

Voor moedloze en wanhopige honden

CRAB APPLE: reinings remedie.

ELM: tijdelijk gevoel van tekort aan energie

PINE: verontschuldigen, grote verantwoordelijkheid.

OAK: onvermoeibaar, groot plichtsgevoel

SWEET CHESTNUT: leven niet meer zien zitten

STAR OF BETHLEHEM: shock, ongeluk, rouw, verdriet, trauma

WILLOW: wrok, verbittering

Voor onzekere honden

LARCH: faalangst

CERATO: onvoldoende zelfvertrouwen in eigen kunnen

SCLERENTUS: twijfel, ontmoedigd bij tegenslag

GORSE: hopeloosheid, gebrek aan iets te ondernemen

HORNBEAM: vermoeidheid

WILD OAT: onzekerheid bij teveel keuzes, maken niks af

Onvoldoende belangstelling

CLEMATIS: dromerig, afwezig

HONEY SUCKLE: in het verleden blijven

WILD ROSE: apathie

OLIVE: mentale en fysieke uitputting

WHITE CHESTNUT: in gedachte, veel denken

MUSTARD: depressie van bekende oorsprong

CHESNUT BUD:gebrek aan concentratie, niets leren van fouten

Overgevoelig voor invloeden

AGRIMONY: zorgen maken en deze verbergen, overgevoelig voor ruzie

CENTAURY: zwakke wil, laten zich pesten

WALNUT: moeite met verandering

HOLLY: jaloezie, wantrouwen

Zorg

ASPEN: bezorgd voor wat komen gaat

CHICORY: bezitsdrang, zorgen voor andere, claimen, corrigeren graag andere

VERVAIN: gaan door vanuit koppigheid en enthousisme. Kennen hun grenzen niet, stress

RED CHESTNUT: bezorgd om andere

AGRIMONY: laten hun zorgen niet zien

HEATHER: aandacht vragen, zorg om zichzelf

Boosheid

HOLLY: jaloezie

WILLOW: wrok

ASPEN: agressie door bedreigd voelen

BEECH: onverdraagzaam

Nerveus op actieve manier ( extrovert)

VERVAIN: impulsief

IMPATIENS: ongeduldig

SCLERENTUS: besluiteloos

CHICORY: uit bezitterigheid, drukdoenerij

Nerveus van binnen ( introvert)

AGRIMONY: verborgen

MIMULUS: door angst

OAK: door toch door te zetten

Spanning, stress

CHERRY PLUM: controle verlies, angst

IMPATIENS: mentale spanning, irritatie

VINE: bazig, onsoepel

BEECH: irritatie en kritiek door hoge ideale

Alfabetische volgorde

Agrimony: verborgen zorgen

Aspen: vrees voor wat gaat komen, vage irrationele angst, angst voor onbekende oorzaak, voor gevoelig

Beech: arrogant, intolerant, oordelen over andere

Centaury: makkelijk te beinvloeden, geen eigen wil

Cerato: gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, kopieëren gedrag, bevestiging nodig.

Cherry plum: angst voor controleverlies

Chestnut bud: gebrek aan concentratie, herhalen van dezelfde fouten

Chicory: bezitdrang, claimen

Clematis: dromerig, afwezigheid

Crab apple: vaste structuur nodig, overdreven schoon

Elm: tijdelijke uitputting

Gentian: depressief van bekende oorzaak, twijfel, ontmoeding

Gorse: hopeloosheid

Heather: egocentrisch, vragen veel aandacht

Holly: jaloezie, afgunst, wantrouwen, haat, achterdochtig

Honeysuckle: in het verleden leven, heimwee

Hornbeam: maandag ochtend gevoel, vermoeid eenmaal op gang dat gaat het

Impatiens: ongeduldig, irritatie, geestelijke spanning

Mimulus: bekende oorzaak van angst, verlegen

Mustard: depressief van onbekende oorsprong

Oak: doorgaan ook al zijn ze moe, strijder

Olive: volledige fyssieke en mentale uitputting

Pine: gevoel niet goed genoeg te zijn, schuldgevoelens, wanhoop

Red chestnut: overbezorgd om andere

Rock rose: paniek, schrik

Rock water: streng voor zichzelf, serieus instelling

Sclerentus: besluiteloos, onzekerheid, kan geen keuze maken

Star of bethlehem: shock, verdriet

Sweet chestnut: hopeloosheid gevoelens, wanhoop

Vine: dominerend, bazig, onsoepel

Walnut: over gevoelig, moeite met verandering, patroon wilt doorbreken

Water violet: gereserveerd, trots

White chestnut: veel in gedachte

Wild oat: maken niks af, veel dingen tegenlijk, onzekerheid wat te doen teveel mogelijkheden

Wild rose: apathie

Willow: verbittering, wrok

Opdracht

Bij deze heb je al een beetje een overzicht van de remedies in de volgende les gaan we er nog dieper op in. Voor nu de opdracht om met mij de remedies te delen die jij passend vindt voor jouw hond vindt en waarom, hoe uit de hond dit?