22 oktober 2022

Je pup laten wennen wat de omgeving zich voordoet

Socialisering en gewenning worden vaak met elkaar verward. Waar socialiseren communicatie en het ontwikkelen van vertrouwen en – sociale vaardigheden t.o.v. andere levende wezens is, zal een pup ook leren wennen aan – en vertrouwd worden met wat er in de wereld rondom hem gebeurt. De zintuigen van je pup nemen alles waar wat er zich in de omgeving afspeelt. Er zijn prikkels die hij ziet, hoort, ruikt en voelt. Doordat de pup aan de omgevingsprikkels wordt blootgesteld, kan hij er vertrouwd mee worden.

Maar je pup bevindt zich in een uiterst gevoelige periode. Dat betekent dat alles wat hij als positief ervaart als positief en neutraal zal worden beschouwd in de toekomst. Anderzijds zal je pup alles wat hij als negatief ervaart in de toekomst ook als negatief beschouwen. Het is dus belangrijk dat er voorzichtig tewerk wordt gegaan.

Start met prikkelgewenning in de vertrouwde leefomgeving, bij je thuis en in de tuin. Kijk hoe je pup reageert op geluiden van een stofzuiger en grasmaaier en of hij gevoelig is voor andere geluidsprikkels. Het zou kunnen dat het zien van jouw gedrag met de stofzuiger of grasmaaier hem stress of angst bezorgt. Je kunt de geluiden gedoseerd en op afstand aanbieden en als je pup er rustig onder blijft, de kracht van de prikkels geleidelijk te verhogen.

Eenmaal je pup vertrouwd is met de huiselijke visuele, auditieve en tactiele prikkels kan je hem geleidelijk laten kennismaken met prikkels buitenshuis. In het begin kan je je pup steun bieden door hem te dragen. Je pup kan zich veilig voelen bij jou en zo makkelijker wennen aan alle prikkels buitenshuis. Ook nu ga je gecontroleerd tewerk en zorg je dat je pup niet overprikkeld geraakt. Voorbijrijdend verkeer, spelende kinderen, het zien van boerderijdieren, enz. kan voor een gevoelige pup al gauw te overweldigend zijn. Wees voorzichtig.

Mocht je merken dat je pup overprikkeld wordt en stress, angst of frustratie vertoont, is het goed om de situatie onmiddellijk te verlaten. Merk je dat je pup angstig is en steun aan je vraagt, dien je deze ook te bieden. Laat je pup nooit aan zijn lot over. Hij verwacht van jou dat je hem steun en leiding geeft.