27 juli 2022

Les 1: introductie les

De basis voor het ontspannen samen leven met je hond

Wat leuk dat je interesse hebt om op een andere of verdiepende manier met jouw hond om te gaan. Ik wens je heel veel leerplezier.

Je hebt een hond omdat je het fijn vindt om met dit dier samen te leven, het is jouw maatje, je grootste vriend en je wilt graag dat hij gelukkig is. Je wilt waarschijnlijk ook dat de omgeving (de maatschappij) geen last heeft van jouw hond. Je wilt een hond die in het dagelijks leven goed kan functioneren, en je denkt waarschijnlijk dat je hem hiervoor bepaald gedrag aan moet leren door middel van commando’s.

In onze maatschappij is het inmiddels heel gewoon dat we met onze honden op gehoorzaamheidscursus gaan of met de pup op puppycursus, waar we ze allerlei gedrag aanleren om dit te bereiken. Aangeleerd gedrag waarmee ze in deze maatschappij kunnen functioneren. Maar hierbij gaan we uit van gedrag dat in onze ogen en naar onze waarden en maatstaven gewenst is. En de vraag is: hoe wenselijk is dit eigenlijk voor onze honden? Hoe ver brengen we onze honden hiermee van hun natuur? En wat is er eigenlijk werkelijk nodig om onze honden in deze maatschappij veilig en plezierig te kunnen laten functioneren?

Ik leer je om weer oog te hebben voor de autonomie van jouw hond en juist hierdoor problemen te voorkomen.

In deze les bespreek ik de basisprincipes om zó met jouw hond om te gaan en samen te leven dat ontspannenheid de basis gaat vormen voor jullie relatie.

Wat kun je doen?

Je hond begeleiden tot een stabiele hond en/of gedragsproblemen voorkomen of oplossen

Honden zijn niet meer weg te denken uit onze levens, maar dit betekent dat ook zij meegaan in de drukte en deze prestatiegerichte maatschappij. Zoals heel veel mensen, kunnen zij al deze prikkels en druk die er op ze gezet wordt niet altijd aan. Ook lopen er in de meeste gebieden in Nederland heel veel honden op een relatief kleine oppervlakte, iets wat per definitie al stress oplevert. Deze stress is weer de oorzaak van gedrag dat wij zien als probleemgedrag en dat ook de hond voor problemen stelt.

Het is dus belangrijk om jouw hond zo te begeleiden dat stress zoveel mogelijk vermeden wordt, of het nu om een pup gaat die nog moet opgroeien of om een volwassen hond die sociaalvaardig is en prima luistert of juist één die gedragsproblemen heeft, dat maakt niet uit. Het staat of valt met het begrijpen van jouw hond, zodat je zorg kunt dragen voor zijn welzijn.

Dit heb je zeer waarschijnlijk eerder gehoord en weet je ook wel. Helaas is er nog heel veel informatie in omloop die belooft dat je jouw hond erdoor zal gaan begrijpen, maar die nog gebaseerd is op verouderde theorieën en denkwijzen. Daar ga ik in deze cursus dan ook uitgebreid op in. En ik leer je wat er wél nodig is om jouw hond werkelijk te begrijpen.

Je kunt tegenwoordig al veel op internet vinden over stress en hoe honden communiceren en dat je dit moet leren herkennen; ook steeds meer hondenscholen en gedragstherapeuten leren hun cursisten dit. Waar minder tot nog vrijwel geen aandacht aan besteed wordt, is wat het met een hond doet als er niet aan zijn (basis)behoeften voldaan wordt en als hij niet zijn natuurlijke gedrag kan vertonen, niet autonoom kan zijn. Wat het met de cognitie en aangeboren sociale vaardigheden van een hond doet als wij ze vrijwel al hun gedrag aanleren en geen oog hebben voor en kennis over hun eigen beleving en ervaringen. En het natuurlijke (sociale) gedrag, dat daaruit voortkomt.