28 juli 2022

Les 1: Verder kijken dan naar gedrag introductie

Verder kijken dan gedrag

In dit deel gaan we kijken naar gedrag, naar wat het is en waardoor het bepaald wordt. Ik bespreek dit om je zo beter te laten begrijpen wat het verschil is tussen de traditionele omgang met onze honden en de visie van waaruit ik werk, zodat je bewuster kunt kiezen hoe jij met jouw hond om wilt gaan.

Gedrag wordt vaak nogal eendimensionaal benaderd; je leert het aan of af, en daar ligt dan ook voornamelijk de focus. Ik nodig je uit om verder te kijken dan alleen naar het gedrag.

In traditionele cursussen wordt de focus gelegd op het aanleren van gewenst gedrag of het afleren van ongewenst gedrag. Daarbij wordt nauwelijks gekeken naar de individuele eigenschappen van de verschillende honden; ze worden over één en dezelfde kam geschoren en dienen allemaal hetzelfde aangepaste gedrag te gaan vertonen. Pas dan krijgen ze een gehoorzaamheidsdiploma!

Natuurlijk koesteren we bepaalde verwachtingen als we een hond in ons leven verwelkomen. Verwachtingen over wat we allemaal met de hond willen gaan doen en verwachtingen over hoe de hond zal zijn en hoe hij zich zal gedragen. Ook dit gaat over gedrag. Maar niet per se over ingeprent of aangeleerd gedrag. In deze les neem ik je mee om het fenomeen gedrag vanuit een veel ruimer perspectief te benaderen.