27 juli 2022

Les 10: Samenleven vanuit verbinding

Samenleven vanuit verbinding

Samenleven vanuit verbinding betekent dus: samen leven vanuit gelijkwaardigheid, met begrip voor je hond, met respect voor zijn eigen belevingswereld en hier zoveel mogelijk aan tegemoetkomen. Dit is de basis voor ontspannen samenleven met je hond.