27 juli 2022

Les 11: Vitamine D

Mens en dier hebben op dit moment ernstige tekorten aan vitamine D.

Een aantal factoren die vitamine D belemmeren, qua opname of omzetting.

– Fluoride (in tandpasta e.d.) verlaagt magnesium. Magnesium is absoluut noodzakelijk voor de opname van Vitamine D.
– PCB’s Polychloorbifenylen, zit in veel bouwmaterialen, plastics en chloorbevattende stoffen. Remmen de opname van vitamine D. (gebruik geen chloor)
– Roundup, glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel wat gewoon te koop is en volop gebruikt wordt bij de teelt van groenten, fruit, granen etc. Dit remt de omzetting van vitamine D.
– Sterke magnetische velden en alle vormen van straling (telefoon, internet etc) remt de omzetting van vitamine D.
– Pesticides op voeding en het voedsel dat gegeten wordt door vee, verlaagt vitamine D in het lichaam.
– Veel soorten medicatie remt de opname van vitamine D.

Gecastreerde reuen hebben gemiddeld 30% minder vitamine D in hun lichaam.
Gecastreerde teven hebben gemiddeld 10% minder vitamine D in hun lichaam.

Vitamine D is namelijk geen vitamine maar een hormoon, om precies te zijn een STEROID hormoon. Alle geslachtshormonen zijn ook steroidhormonen.

Je kunt natuurlijk vitamine D innemen als supplement of aan je hond geven.
Er is echter veel meer nodig om een gezond niveau vitamine D te krijgen.

Allereerst een goed werkende DARM en een goed werkende LEVER en nieren.
Heel veel mensen, kinderen zelfs al, hebben een onvoldoende goed werkende darm. Bij honden is dit helaas niet anders. Ook al poept uw hond een keurige drol, dit wil nog niet zeggen dat hij optimaal functionerende darmen heeft. Denk ook even aan de dunne darm, die krijgt nog weinig aandacht in de reguliere geneeskunde.

En wist je dat een lage vitamine D status je bloeddruk verhoogd. Dus ipv bloeddrukremmers is het zinvol te kijken hoe hoog of eigenlijk hoe laag je in je vitamine D zit!

Laaggradige ontsteking, dit ligt ten grondslag aan vrijwel alle gezondheidsklachten, van huidklachten tot kanker. Zowel bij mensen als bij honden.
Laaggradige ontsteking kan ontstaan door bovengenoemde processen (gifstoffen, stress, overbelaste organen en een slecht werkende darm en vice versa.)

Wanneer er te weinig vitamine D aanwezig is, kan een laaggradige ontsteking NIET worden opgelost!

Wanneer er voldoende vitamine D is maar te weinig magnesium en vitamine K komen zowel de calcium opname als de omzetting naar werkzaam vitamine D dik in de problemen.

En wist je dat zelfs het nemen van beslissingen bij mens en dier vitamine D afhankelijk is. Denk daar even aan als je een impulsieve hond hebt (of een angstige of agressief dier).

Voor volwassen mensen geld een minimale referentiewaarde van 50 (in Nederland). Dus als je middels een bloedonderzoek je vitamine D hebt laten meten en je zit rondom de 50 krijg je te horen dat het wel goed zit met je vitamine D.
Dit is helaas niet correct. We wensen optimale waarden, zeker in deze tijd.
Voor mensen geld, 80 is prachtig, 100 is beter!

Bij honden is het niet gebruikelijk om de vitamine D waarde te laten meten. Het is helaas ook een dure aanvulling op een bloedonderzoek. De huidige referentiewaarden zijn wat mij betreft ook niet correct.
Wanneer een dier ernstige gezondheidsproblemen heeft, denk aan HUIDPROBLEMEN, GEWRICHTSPROBLEMEN, hormonale problemen zoals langdurige loopsheid of schijnzwangerschap,  en zelfs SCHILDKLIERPROBLEMEN is het zinvol ook de vitamine D status te laten meten. Na een half jaar opnieuw meten om te zien of deze status is verbeterd.

Voor voeding en voedingssupplementen geld, het gaat er niet om wat je eet of inneemt maar wat je opneemt.

De hond 2x per week wat extra biologische lever geven zorgt voor vitamine D