31 maart 2023

Les 1:Wat is energetisch behandelen

Ik ben van mening dat iedereen van nature enegetisch honden kan behandelen. Denk aan de handeling als je jouw hoofd stoot. Iedereen is geneigd is geneigd zijn hand op de pijnlijke plek te leggen en zo handoplegging te geven. Het effect wat je ziet als een moeder haar hand over een pijnlijke knie van een kind wrijft. Mensen beschikken de gave om te werken met energie en kunnen energie oo verschillende manieren gewaarworden. Zo kan iemand die gevoelig is voor energie, wanneer deze op visite komt bij iemand waar net een ruzie is geweest dit aanvoelen.

Is dit bijzonder? Voor mij niet, iedereen heeft deze gave en de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen. Bij de een gaat dit vanzelf de ander moet er meer moeite voor doen.

Het werken met energie is werken met de kracht van de natuur. Je bent deelnemer geworden van deze cursus, omdat je bekend bent met werken met energie, omdat je benieuwd bent hoe je kunt werken met energie en hoe je deze energie aan kunt wenden om met honden te werken.

Heb jij de gave?

  • Mischien wel
  • Mischien moet je het nog ontdekken hoe het allemaal voor jou werkt

Maar als je twijfelt. Heb ik het wel? Weet dan dat iedereen beschikt over deze gave en iedereen het kan ontwikkelen.

Jij ook!!!!