28 juli 2022

Les 2: Nut van emoties

Wat is het nut van emoties?

Emoties geven richting. Ze geven een hond/mens een basis om zich te oriënteren. Waarschijnlijk is het hun functie om honden/mensen in staat te stellen op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Wat geeft een goed gevoel? Wat geeft een vervelend gevoel? Als er angst gevoeld wordt, moet je ofwel volledig geconcentreerd zijn op hetgeen je angst inboezemt, ofwel er zo snel mogelijk van wegvluchten. Bij het opkomen van de emotie boosheid zou je kunnen zeggen dat iets of iemand je grens heeft overschreden.

Inlevingsvermogen in de emoties van een ander individu doet begrip en empathie voor de ander ontstaan. Dit is van wezenlijk belang voor het kunnen samenleven in een groep. Vanuit het gegeven dat honden sociaal levende dieren zijn, is het ook voor de hond belangrijk om de emoties bij de ander te kunnen herkennen. En het blijkt dus dat honden dit kunnen. Eigenlijk heel logisch, als je bedenkt dat een angstige hond in jouw omgeving zou kunnen overgaan tot de aanval, wat inhoudt dat jouw veiligheid in gevaar komt. Hier moet dr hond dus adequaat op kunnen reageren. Andersom geldt dat wanneer een hond ontspannen en blij is, er makkelijker contact gemaakt kan worden.

Emoties liggen dan ook ten grondslag aan het ‘vertonen’ van (bepaald) gedrag. Zo kan de emotie angst bijvoorbeeld zorgen voor gedrag als vluchten, blaffen, grommen of bijten. Sommige gedragingen komen voort uit het ‘zoeken’ naar een goed gevoel, een gevoel van blijdschap en innerlijke rust; dit is waar een hond naar toe beweegt. En uiteindelijk draait alles om overleven. Denk hierbij aan de hond die een bochtje maakt voor een tegemoetkomende hond, omdat confrontaties slecht kunnen aflopen en die afstand hem een ontspannen gevoel oplevert. Of de hond die graag aangehaald wordt door zijn mens, want aanhalen ontspant hem.