31 maart 2023

Les 3: Behandel technieken

Ieder werkt bij het overdragen van energie, of je deze energie nou reiki noemt, kracht of goddelijke stroom op zijn eigen manier. Bij de praktijk opdrachten, welke de kommende lessen aan bod komen, mag jij dus zelf bepalen op welke manier jij energie overbrengt.

Een drietal manieren zijn:

  • Energie overbrenge met de handen op of boven de hond. De meest voorkomende manier om energie over te dragen. Het aanraken van de hond is niet essentieel
  • Het behandelen op afstand. Je kunt je afstellen op de hond en op die manier op afstand de energie overdragen.
  • Het behandelen van stoffen. De energie kan eveneens overgedragen worden op stoffen. Zo ka. Bijvoorbeeld de omgeving, zoals de mand voorzien worden van energie. Het is ook mogelijk een aan de hond gerelateerd voorwerp energetisch te laden en ook kan de energie inwerkenop water.