28 juli 2022

Les 4: Waarom dan toch begrijpen?

Waarom dan toch gedrag begrijpen?

Gedrag is de grote gemene deler van lichaamstaal, kalmerende signalen, stress-signalen en alles wat een hond doet. Om je hond te begrijpen is het fijn als je o.a. begrijpt waar gedrag uit voortkomt. Over het ontstaan van gedrag zijn nog veel inmiddels achterhaalde theorieën in omloop. In de komende lessen leer ik je kijken naar hoe gedrag ontstaat en wat je met die kennis kunt, zodat je op een andere manier met je hond leert omgaan. In deze les vertel ik iets over gedrag en hoe we hier over het algemeen naar kijken. In het volgende deel geef ik je meer inzicht in de oude denkbeelden/theorieën, die beïnvloed hebben op hoe er traditioneel naar gedrag gekeken wordt. En in les vier laat ik je kennismaken met nieuwe inzichten omtrent gedrag en de omgang met onze honden.