28 juli 2022

Les 5: behoeftes

Behoeften van je hond

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen begrijpen van zijn belevingswereld is kennis te nemen van de behoeften van je hond. In het vervolg traject ga ik daar dieper op in. Hierbij ga ik ook voor een groot deel uit van de behoeften die mensen kenmerken. Volgens de psychologie van de behoeften ligt de bevrediging ervan aan de basis van het menselijk gedrag.

Behoeften zorgen voor een bepaalde spanning, die bij het individu tot gedrag leidt om deze behoeften te bevredigen.

Veel behoeften van onze honden zijn vergelijkbaar met die van ons mensen, zeker de basisbehoeften, waarvan veiligheid wel de allerbelangrijkste is. Ook bij dieren die van nature in sociaal verband leven, is contact, geborgenheid en samenzijn een belangrijke behoefte.