28 juli 2022

Les 8 Niet drillen

We willen niet drillen!

Hoe sociale interactie soms verstoord raakt door aangeleerd gedrag, omdat voorbijgegaan wordt aan de beleving, voorbij aan echt contact

Wanneer je een hond hebt en zeker wanneer je met hem naar een gehoorzaamheidscursus gaat, dan leer je jouw hond gedrag (commando’s) aan of je koppelt er geen commando aan, maar leert hem wel op een bepaalde manier te reageren in een bepaalde situatie, wat momenteel veel bij reactieve honden gedaan wordt. Wanneer je jouw hond echter op deze manier gedrag aanleert, dan is er geen sprake meer van sociale interactie vanuit een innerlijke motivatie, er is geen sprake van ervarend leren, maar van vrijwel mechanisch uitvoeren van aangeleerd gedrag. Je verandert hiermee de onderliggende emotie meestal niet!

Je haalt de hond hiermee uit zijn eigen beleving, waarmee je het zelfoplossend vermogen, de mogelijkheid om expressie te geven aan de innerlijke staat, de natuurlijke sociaalvaardige capaciteiten en daarmee de hond zelf ondermijnt. Je ontneemt hem dus de mogelijkheid om echt contact te maken of ervoor te kiezen om geen contact te maken. Én je ontneemt dus ook de mogelijkheid om expressie te geven aan de emotie die er op dat moment is. Stel je voor dat jouw hond angst ervaart, maar je ziet dat niet meer omdat hij puur aangeleerd gedrag vertoont. De angst wordt onderdrukt, met alle gevolgen van dien. Je ziet dan dus een hond die voorheen uitviel vanuit angst en nu niet meer uitvalt, maar wegkijkt of naar jou kijkt, omdat dit beloond wordt. Wat er dan gebeurt is dat de angst er nog wel is, maar overruled wordt door aangeleerd gedrag door een externe motivatie (een beloning). Naast het feit dat dit meer stress geeft, kan de hond dus ook niet echt zichzelf zijn. Veel mensen vinden het belangrijk dat hun hond zichzelf kan zijn, maar dragen onbewust bij aan het tegenovergestelde.

Kortom het aanleren van specifiek gedrag heeft ALTIJD tot gevolg dat je de hond uit zijn eigen beleving haalt. Je kunt niet meer zien wat zijn intrinsieke motivatie is. Je kunt niet meer zien hoe jouw hond zich werkelijk voelt.