22 oktober 2022

Met je pup op bezoek gaan

Als je met je pup bij mensen op bezoek gaat is het wat moeilijker om de controle over de situatie te behouden. Je doet er goed aan om op voorhand afspraken te maken met de personen waar je op bezoek gaat. Laat hen weten welke omgangsvorm je verwacht en geef voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen en hoe ze hier best op reageren. Alles dient voor alle partijen aangenaam en veilig te verlopen. Enkele aandachtspunten:

  • zorg dat hij goed is uitgelaten voor je met je pup ergens binnengaat.
  • klik de lijn los voordat je de mensen je pup laat begroeten.
  • vraag aan de mensen om je puppy niet te benaderen maar te wachten tot hij uit zichzelf toenadering zoekt om hen te begroeten.
  • houd je aandacht altijd bij je pup.
  • merk je dat je pup onzeker of angstig wordt, zorg je ervoor dat hij uit eigen beweging het contact met de persoon kan verbreken, kan weggaan en weer naar jou kan komen.