9 september 2022

Naam getal berekenen

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789

Schrijf de cijfers onder de letters van de hond zijn naam en tel ze vervolgens bij elkaar op. Tel de losse cijfers van dat getal net zo lang door tot je er één overhoudt. Behalve als je op 11, 22 of 33 uitkomt.

Voorbeeld

Nemo

5+ 5+4+6= 20

2+0 = 2

Naamgetal van Nemo is 2