28 juli 2022

Opdracht deel 1

Opdracht les 2:

Welke verwachtingen heb jij van jouw hond?

• Schrijf voor jezelf een aantal verwachtingen op die je hebt van je hond. Hecht er geen waardeoordeel aan; dit is wat het is op dit moment. Het gaat om bewustwording.

• Ga het nu eens in de praktijk onderzoeken, elke keer als er bij jou een emotie als teleurstelling, verdriet, angst, boosheid, frustratie op komt naar aanleiding van hoe je hond zich gedraagt; onderzoek dan eens aan welke verwachting er op dat moment niet wordt voldaan? Schrijf deze verwachting bij je lijstje als die er nog niet op staat.

• Bekijk aan het eind van deze week het lijstje en ga voor jezelf na of de verwachting die jij van je hond hebt reëel is.  In latere lessen ga je meer leren over wat je als reëel kunt zien en waar je jouw verwachtingen bij zou mogen stellen.