23 juli 2022

Rock water

Het zuivere bronwater is er voor honden die er een nauwgezette, starre en stugge leefwijze op na houden. Echt genieten van het leven doen ze niet en deze honden hebben vaak een serieuze en ernstige blik in hun ogen. Dat zorgt dat ze wat afstandelijk overkomen. Je zou kunnen stellen dat het honden zijn die streng voor zich zelf zijn, maar niet voor andere.
Als ze een andere hond zien dat zwak is maakt hen dat mild en het lijkt wel alsof ze zichzelf sterker voelen.
Bronwater honden willen het liefst dat alle dingen volgens plan verlopen, dus laten ze precies op tijd zien wanneer ze willen eten, naar buiten willen of een andere vorm van aandacht willen.
Soms hebben deze honden dit al bij de geboorte mee gekregen, maar het kan ook aan geleerd gedrag zijn  als het streng is opgevoed.
Die starre levenshouding kan ook tot verstarring en verstijving van het lichaam leiden en daardoor allerlei reumatische klachten.