23 juli 2022

Rock water

In Onbalans

Hard voor zichzelf, vol met principes, perfectionistisch.

In balans

Soepel van geest, jezelf aanvaarden om van het leven te genieten.

Rock Water

Bronwater – – – Rock Water

Leven en laten leven / Overbezorgdheid om het welzijn van anderen

In Onbalans

Hard voor zichzelf, vol met principes, perfectionistisch.

In balans

Soepel van geest, jezelf aanvaarden om van het leven te genieten.

Dieren met een Rock Water onbalans zijn niet vriendelijk en hartelijk. Ze zijn druk met hun plichten en ernstig serieus. Deze dieren zullen jou een foutje kwalijk nemen en je erop afwijzen, je terecht wijzen of je ‘vertellen’ hoe het wel moet. Tijd om te spelen en genieten hebben ze niet, ze zijn te druk met nuttig zijn en hun perfecties nastreven. Ze zijn erg hard voor zichzelf.

De Rock water remedie zal bij deze dieren mentale en emotionele flexibiliteit stimuleren. Daarnaast hebben ze een ervaren mens nodig dat goed bij zichzelf kan blijven en het doorzettingsvermogen heeft om het de rots om het hart van dit dier, vriendelijk af te breken. 

Kenmerken van Rock Water dieren

  • Gehecht aan dagelijkse structuur.
  • Verwarring door verandering.
  • Lijden om hun perfectie na te streven.
  • Zetten krampachtig hun gewoontes door ook tijdens ziekte of met bijvoorbeeld slecht weer.
  • Star, serieus, wat hoogmoedige houding.
  • Moeilijk contact mee te maken.
  • Stoten je eerder af dan dat ze je toelaten.
  • Hun hart is verhard.
  • Zijn eenzaam en hebben ontspanning, liefde en aandacht nodig. Maar kunnen het niet toelaten.
  • Dieren die jou erop wijzen hoe laat het is (etenstijd, wandeltijd etc.)

Het zuivere bronwater is er voor honden die er een nauwgezette, starre en stugge leefwijze op na houden. Echt genieten van het leven doen ze niet en deze honden hebben vaak een serieuze en ernstige blik in hun ogen. Dat zorgt dat ze wat afstandelijk overkomen. Je zou kunnen stellen dat het honden zijn die streng voor zich zelf zijn, maar niet voor andere.
Als ze een andere hond zien dat zwak is maakt hen dat mild en het lijkt wel alsof ze zichzelf sterker voelen.
Bronwater honden willen het liefst dat alle dingen volgens plan verlopen, dus laten ze precies op tijd zien wanneer ze willen eten, naar buiten willen of een andere vorm van aandacht willen.
Soms hebben deze honden dit al bij de geboorte mee gekregen, maar het kan ook aan geleerd gedrag zijn  als het streng is opgevoed.
Die starre levenshouding kan ook tot verstarring en verstijving van het lichaam leiden en daardoor allerlei reumatische klachten.