23 juli 2022

Star of bethlehem

In Onbalans

Verdriet, rouw, schok, vervelende ervaring, onverwacht nare gebeurtenis, trauma.

In balans

Verzachter voor lichaam en geest bij spanning, verdriet en schok. Trauma verwerking.

Star of Bethlehem

Vogelmelk – Ornithogalum umbellatum – Star of Bethlehem

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Verdriet, rouw, schok, vervelende ervaring, onverwacht nare gebeurtenis, trauma.

In balans

Verzachter voor lichaam en geest bij spanning, verdriet en schok. Trauma verwerking.

Star of bethlehem is geen type remedie. Het is dus niet echt een karakter. Dieren die behoefte hebben aan Star of bethlehem zijn trieste en getraumatiseerde dieren. Denk dan aan asieldieren, mishandelde en verwaarloosde dieren. En ook dieren die zijn gescheiden van een dierbare en daar niet goed overheen komen (combinatie met Honeysuckle). 

Kenmerken voor een Star of Bethlehem behoefte

  • Kan verlies van dierbare niet verwerken.
  • Karakter of gedragsverandering na schok of vervelende gebeurtenis.
  • Bij en na een ongeluk.
  • Mishandeling en verwaarlozing.
  • Maken trieste indruk.
  • Kunnen zich niet goed voor je openen, al willen / proberen ze dat wel.
  • Angstig door een ongeluk / vechtpartij / operatie / dierenartsbezoek. (ook Mimulus)
  • Moeite met concentreren.

Star of bethlehem maakt deel uit van de rescue remedie. De remedie voor trauma. Shock en verdriet
Dit type wordt gekenmerkt door innerlijke verdoving waarmee de hond leeft en die al jaren kan duren. Dit kan zelfs bij de geboorte zijn ontstaan, waardoor de hond belemmerd wordt in zijn of haar volledige emotionele ontwikkeling. Star verzacht de pijn en geeft troost. Iedere hond maakt wel eens een trauma mee wat niet verwerkt wordt, en in sommige gevallen psychomatische klachten kan veroorzaken, die zich ook pas op latere leeftijd kunnen manifesteren.

Honden kunnen door verdriet ook zo overweldigend zijn dat ze ook niet getroost willen worden. De remedie wordt in geval van rouwverwerking pas ingezet als een hond niet meer in staat is uiteindelijk de draad van het leven weer op te pakken.
De remedie kan natuurlijk al in een eerder stadium gegeven worden tegen de gevolgen van shock van het overlijden van een dierbare.
Lichamelijk kunnen zich als gevolg van de schok allerlei aandoeningen openbaren. Andere is het dat een hond voordurend in een star of bethlehem toestand leeft, want dan kan het lichamelijk een verdoofde indruk maken, gevoelloos zijn, niet meer reageren op prikkels van buitenaf, ook geestelijk.
Bij hetvtoedienen van de remedie verwerkt de hond het verdriet. Waardoor het een plaats kan krijgen in het leven en de energiestroom in het lichaam daardoor niet meer geblokkeerd wordt.