23 juli 2022

Tip 4 conquent zijn

Zorg voor een samenhangende boodschap
Als je wilt dat je hond je begrijpt, zorg ervoor dat al je signalen die boodschap bekrachtigen.
 Je intonatie
 De geluidjes die je maakt
 Je lichaamstaal
 Je handelingen
 Je gemoedstoestand
Je wilt dat de volledige boodschap en vooral dat non verbale stuk, dat 90% van onze
communicatie vormt eenduidig is. Let daarom op dat jouw lichaastaal & taal, je bewegingen,
de intonatie van je stem en de energie die je op dat moment uitstraalt dezelde boodschap
uitdrukken.