23 juli 2022

Tip 8 Energie de voeding van jouw hond

Weet welke energie je uitstraalt?
Als jij gespanen bent, vermoeid of afgeleid, of je daar nou bewust van bent of niet, zal dit direct effect hebben op de gemoedstoestand van je hond. En precies datzelfde geldt voor als je relax, zelfverzekerd, stabiel, oplettend en doortastend bent.
Je energie is de voeding van je hond

Zorg er daarom voor dat je je bewust wordt van je eigen energie en dat je eerst grip krijgt op jezelf & hoe je met situaties omgaat.

Als je je hond tot kalmte wilt manen, dan lukt je dit allleen als jij relaxed en zelfverzekerd
bent/blijft. Als je je hond enthousiast wilt maken, dan lukt dit alleen als jij eerst zelf (
oprecht) enthousiast en uitgelaten wordt. Voel het ook echt zo.
Als je je hond door een lastige situatie wilt begeleiden, bijvoorbeeld bij een
dierenartsenbezoek, dan lukt dit alleen als je zelf ontspannen en doortastend bent. De
stabiele factor voor je hond.