24 oktober 2022

Tips bij angst bij jouw puppy

Tips om jouw angstige puppy te helpen
1. Ken en begrijp de taal van je puppy

Je puppy vertoont signalen van stress als hij zich onveilig voelt. Het is belangrijk dat je deze signalen herkent. Wanneer deze signalen toenemen zal ook de angst van je puppy toenemen. Wanneer je de signalen van stress kent, kan je jouw puppy op de juiste manier helpen en zo voorkomen dat de angst kan toenemen.

2. Creëer omstandigheden waar hevige emoties kunnen vermeden worden.

Er is niets mis met stress. De manier waarop jij en je puppy met stress omgaan, kan positieve of negatieve gevolgen hebben. Een beetje onzekerheid of lichte angst is dus geen probleem. Als je je puppy op de juiste manier ondersteunt, kan hij vertrouwen ontwikkelen en zal de angst weggaan. Maar wanneer je puppy in omstandigheden terecht komt waar hij hevige emoties van angst ervaart, is dat schadelijk voor zijn welzijn. Het is daarom belangrijk dat jij weet welke situaties voor je puppy oké zijn en weke te moeilijk zijn. Omstandigheden waar je puppy hevige emoties kan ervaren dien je indien mogelijk te vermijden.

Neem een voorbeeldshouding aan

Mensen en puppy’s kunnen angst voor de angst hebben. Soms zijn hondeneigenaren angstig omdat ze bang zijn dat hun puppy angst zal hebben. Daardoor zal het gedrag van de hondeneigenaar door de puppy als onveilig worden ervaren en wordt hij ook angstig. Het is goed om jezelf te oefenen om, ondanks je zelf wat stress of angst ervaart, vertrouwd te worden met dat gevoel. Jouw vertrouwen zal door je puppy opgemerkt worden waardoor hijzelf ook meer vertrouwen kan ontwikkelen en zijn angst kan afnemen. 

4. Ondersteun je puppy als hij erom vraagt.

Je puppy verwacht van jou dat je aanwezig voor hem bent. Je puppy wilt niet dat je hem helpt als hij er niet om vraagt. Het best kan je je angstige puppy helpen door met je lichaamstaal aan te geven dat je:
1. Niet angstig bent.
2. Het oké vindt dat hij angstig is.
3. Dat je hem zal helpen als hij het nodig heeft.
Je kunt merken dat je puppy jouw steun nodig heeft als hij naar je kijkt, bij je komt en zich tegen jou aandrukt of tegen je opspringt.

5. Help je puppy onmiddellijk wanneer hij in paniek is.

Als je merkt dat je puppy in paniek is, dien je natuurlijk niet te wachten om hem te helpen tot hij om steun vraagt. Dan dien je onmiddellijk in te grijpen. Paniek kan je herkennen als je puppy wilt wegvluchten, luid piept, en doelloos gedrag vertoont.

6. Forceer je puppy nooit.

Soms willen hondeneigenaren dat hun puppy niet angstig is en gaan hem bewust blootstellen aan situaties die veel te moeilijk voor hem zijn. Daardoor bestaat de kans dat je puppy zich door jou geforceerd voelt en het vertrouwen in jou verliest of niet kan ontwikkelen. Daardoor zal de angst uiteindelijk toenemen.

Emoties kan je niet rationaliseren
Het helpt niet om tegen iemand te zeggen dat hij of zij niet angstig hoeft te zijn voor spinnen. Het helpt ook niet om je puppy te proberen te overtuigen dat hij niet angstig hoeft te zijn voor mensen of andere voor hem beangstigende prikkels.

7. Geef je puppy de controle over de situatie.

Je puppy is in staat om vertrouwd te worden met situaties die op heden beangstigend voor hem zijn, op voorwaarde dat hij er zelf de controle over kan hebben. Wanneer je puppy weet dat hij zichzelf in veiligheid kan houden door afstand te houden van iets wat hem bang maakt, zal hij zelfvertrouwen ontwikkelen. Vervolgens zal hij nieuwsgierig worden en zelf op onderzoek uitgaan. Angst zal transformeren in vertrouwen.

8. Laat je hond geleidelijk aan de angst veroorzakende omstandigheden wennen.

Onder begeleiding van gedragsbegeleider kan je je puppy geleidelijk laten wennen aan dagdagelijkse dingen zoals een stofzuiger of grasmaaier. Je angstige puppy kan vertrouwen ontwikkelen in het meerijden met de auto, enz. Ook bezoekers kan je puppy geleidelijk aan veilig leren vinden. De oefening bestaat eruit om ervoor te zorgen dat de hond op zijn eigen tempo vertrouwen kan ontwikkelen. Meestal is er hulp van een prof nodig zodat je kan leren om jouw angstige puppy op de juiste manier te begeleiden.

9. Leid je puppy niet af wanneer hij angstig is.

Je puppy afleiden met snoepjes of speeltjes wanneer hij angstig is, houd grote risico’s in. Wanneer je puppy een sterke motivatie heeft in voeding of spel, kunnen de angstgevoelens erdoor onderdrukt worden. Het lijkt dan dat je puppy minder angstig is. Dat klopt niet! Je puppy is nog steeds even angstig maar voelt de angstemoties niet omdat ze worden onderdrukt door andere gevoelens. Het resultaat is dat de onderliggende angst kan toenemen en het welzijn van je puppy in gevaar kan komen.

10. Bij chronische angst kan je contact opnemen met jouw dierenarts.

Soms lijden honden doordat ze voortdurend hevige angsten ervaren. De omstandigheden waarin je puppy zich bevindt kunnen te moeilijk voor hem zijn. Als hij geen uitweg heeft, ontstaat er chronische angst. Het welzijn van je puppy is dan ernstig in gevaar. Er kunnen extra gedragsproblemen ontstaan en je hond kan zelfs echt ziek worden. Daarom is het belangrijk om samen te werken met een professioneel hondengedragsbegeleider. Hij of zij heeft inzicht in het welzijn van je puppy en zal jou en je puppy naar een dierenarts doorverwijzen als dat nodig blijkt.