23 juli 2022

Vervain

In Onbalans

Overenthousiast, koppig en opstandig tegen onrecht, innerlijk onrustig.

In balans

Gematigde, soepele open geest, meer ‘zijn’ dan ‘doen’.

Kenmerken van een Vervain dier

  • Overenthousiast, uitbundig en hyperactief.
  • Wilskrachtig en moedig.
  • Harde werkers.
  • Fanatiek en onbuigzaam / koppig.
  • Opvliegend en niet vergevingsgezind bij onrecht.
  • Vasthoudend en gefixeerd als ze eenmaal iets in hun kop hebben.
  • Kunnen moeilijk loslaten en ontspannen.
  • Gaan ook door als ze niet fit meer zijn of ziek zijn (ook oak) .

Vervain is de remedie bij koppigheid en vanuit deze koppigheid over eigen grenzen of van een andere gaan.
Het zijn niet de makkelijkste honden ze kunnen nogal hun eigen regels willen hebben en hun koppigheid hierin de strijd gooien.
De vervain-hond leeft enthousiast voor een ideaal dat bereikt moet worden. Hetgeen dat leidt tot roofbouw op de levensenergie, met als gevolg lichaamelijke gezondheidsproblemen. De groep waar deze bij hoort in de bezorgheid voor het welzijn van andere. Het is dus een gedrevenheid die voorkomt uit de zorg voor mens en dier. Hun lichaam laat zien hoe koppig, halsstarrig en hardnekkig ze zijn. Ze kwetsen vaak hun hoofd, de hals en de wervelkolom.
De onbuigzaamheid en de verkramping veroorzaakt veroorzaakt spierklachten, de kaken klemmen vaak zichtbaar op elkaar en s’nacht hebben ze last van knarse tanden.