7 september 2022

Les 2: Vervolg hoe leert een hond.

In de vorige les hebben we er over gehad dat een hond leert doormiddel wat goed voor hem is. Daar liggen nog een aantal leerprincipes aan ten grondslag.

Allereerst leert een pup sociale vaardigheden. Zoals de acceptatie van de groep. De pup zal dus leren wat er in de roedel wel en niet wordt getolereerd. De eerste weken van zijn bestaan heeft hij het makkelijk. De juiste tepel vinden op het juiste moment. De pup concentreert zich op eten, slapen en groeien. In de loop van de nestperiode krijgt de pup beheersing over zijn bewegingsapparaat, leert hij om geluiden van nestgenoten en ook daarbuiten te herkennen.

Tussen de tiende en twaalfde week van zijn bestaan leert de pup de wereld verkennen. De pup gaat in deze periode op onderzoek. De pup wordt vechtvaardig, vluchtvaardig en sociaalvaardig. De pup moet ook wereld vaardig worden. Hij moet een sterke behoefte aan ontdekken hebben om zich te ontwikkelen tot een gesocialiseerde hond. De behoefte om de wereld te verkennen is afhankelijk van de mate waaron het veiligheidsgevoel is ontwikkeld. De eerste weken zijn dus belangrijk voor de basis voor de daarop aansluitende jaren. Daarom vindt ik het belangrijk de pup niet te vroeg van het nest weg te halen. Socialiseren is belangrijk, maar een gevoel van veiligheid en geborgenheid van waaruit dat gebeurt is minstins zo belangrijk. Met zeven of acht weken uit het nest moeten is erg vroeg.

Een voorbeeld: een pup die wil ontdekken die aan het tafelkleed trekt en deze valt zal zeker schrikken en gaat er snel vandoor. Als hij dan geen vertrouwd en veilig plekje heeft en bovendien straf krijgt, lees afgekeurd worden door zijn groep, dan zal dat zijn ondernemeringsdrang in het vervolg beperken. Juist de ontwikkeling van ondernemingsdrang, maakt sociaal en stek vaardige honden. Een pup moet zich veilig voelen en zich gesteund door de groep als hij op onderzoek uit gaat. Dat betekend niet dat hij de gelegenheid moet krijgen het huis af te breken. Leren betekend immers ook ondervinden waar de grenzen liggen. De pup echter strikt en te streng te veel grenzen opleggen verandert het gezonde ondernemende pup in een terug getrokken pup