23 juli 2022

Vine

In Onbalans

Autoritair, halsstarrig, ambitieus, dominant, onbuigzaam.

In balans

Met eerbied voor anderen, wijze en begripvolle autoriteit.

Kenmerken van een Vine hond

  • Dominant.
  • Zelfverzekerd.
  • Kritisch naar iedereen.
  • Aanvallen zonder aanleiding, pesten.
  • Wil doordrijven en afdwingen.
  • Intimiderend en fysiek bedreigend.
  • In balans geweldige leiders zonder dwang en overheersing.

Vine-honden kunnen heel bazig, arrogant en overheersend zijn.
Als dit in een extreme vorm optreedt is dit type keihard, gaat over lijken, is verzot op macht en manipuleert iedereen.
De eigenschappen van deze hond kunnen bijzonder genoemd worden, want de hond heeft zeer sterke leiding gevende eigenschappen en is heel bekwaam en ondernemend in het bereiken van een doel. Vaak hebben deze honden een net zo bazige ouder gekend als ze zelf zijn, bij wie niet gevoeld mocht worden en emoties niet getoond.

DeVine-hond duldt geen inspraak en verwacht dat andere honden hem of haar gelijk gehoorzamen, omdat men meent het zelf het beste te weten. Als een vine- hond merkt dat andere om iets angstig zijn, is het bewust in staat deze angst te gebruiken en express deze handelingen te verrichten waardoor de ander nog banger wordt.

Door het innemen van de remedie komen de leiderschapskwaliteiten op de juiste manier tot volle ontwikkeling. Zonder daarbij misbruik te maken van macht.