23 juli 2022

Willow

In Onbalans

Wrok en verbittering om gevoel van onrecht, zelfbeklag.

In balans

Optimisme en levenslust om eigen lot in handen te nemen.

Willow

Bindwilg – Salix vitellina – Willow

Vind hoop en geluk / Moedeloosheid of wanhoop

In Onbalans

Wrok en verbittering om gevoel van onrecht, zelfbeklag.

In balans

Optimisme en levenslust om eigen lot in handen te nemen.

De Willow remedie is een remedie die ik niet veel zie bij dieren. De ‘slachtofferrol’ haal ik er bij een dier niet snel uit. Bij hun mensen komt hij een stuk vaker voor.

De willow wordt ingezet wanneer iemand tegenslagen heeft gehad en vindt dat hij dit niet verdiend heeft. Het Willow type heeft een sombere kijk op het leven en ervaart de schuld daarvan altijd buiten zichzelf. Het resultaat is een verbitterd, klagend en mopperend persoon, vol zelfmedelijden, wrok en ontevredenheid.

Kenmerken voor een negatieve Willow toestand

 • Vinden het leven onrechtvaardig en zijn ontevreden.
 • Hebben zelfmedelijden.
 • Doen weinig moeite meer en hebben weinig interesse in dingen die hen voorheen vreugde brachten.
 • Inwendig kwaad dat het leven hen slecht behandeld.
 • Mopperen, knorren, chagrijnig, zuchten.
 • Mokt uitgebreid na bijvoorbeeld een standje.
 • Reageert zich niet af op een ander maar trekt zich terug en gaat alleen staan mokken.
 • Heeft nergens zin in.
 • Kan lang boos blijven om niets.
 • Weinig respons op de omgeving.
 • Gebrek aan enthousiasme.
 • Beledigd stilzwijgen
 • Weigeren te reageren op een vriendelijke toenaderingspoging (als in mok-stand) Je moet echt je best doen!!

Willow is voor honden die lijden aan moedeloosheid en wanhoop, vooral wanneer veel tegenslag of ongeluk de hond verbitterd heeft gemaakt.
De interesses in dingen om hem heen verdwijnen. Terwijl er voorheen wel plezierige dingen te beleven waren. Haat is de uiterste vorm van willow emotie.
Als andere wel blij kunnen zijn in hun leven. Begrijpen willow honden daar niets van en maken andere het leven zuur.
Ze hebben zelf een destructieve invloed op hun omgeving. Het kunnen uitermate zure honden zijn, waarop je beter niet kunt mopperen, omdat de klachten dan alleen maar toenemen.
Logisch dat ook het lichaam van de hond steeds meer verzuurd raakt en reumatische processen een kans kunnen krijgen. Echt kwaad wordt een willow-hond niet. Als dit wel gebeurde zou het zich kunnen ontladen, maar nu blijft het hangen in een smeulende wrok die niet tot uitbarsting komt. Alle pleziertjes laat de hond aan zijn neus voorbij gaan want het leven mag gewoon niet leuk zijn, iets wat het tot een ongezellig dier maakt.
Het positieve willow dier werkt intensief aan zijn eigen lot en neemt het leven in eigen hand. Het begrijpt de samenhang tussen oorzaak en gevolg, is optimistisch en vol vertrouwen over het leven.