22 augustus 2016

Werkwijze hondenschool

Geen traditionele hondentraining of hondenschool

Bij hondenschool Horen, zien en ruiken wordt niet gewerkt vanuit één methode. De aanpak is altijd maatwerk en gericht op de unieke band tussen u en uw hond en het karakter van u beiden. Met mijn kennis over mensen– en honden(gedrag) en mijn gevoel en intuïtie kan ik u begeleiden in het nog beter begrijpen van uw hond en het verbeteren van uw onderlinge communicatie.

Bij mij draait het om de hond te leren begrijpen en samenleven met respect voor de eigenheid en behoeften van de hond. Ruimte voor keuzes en hun natuurlijke gedrag binnen de begrenzingen die wij aan ze opleggen.

U leert de hond begeleiden vanuit rust tot een ontspannen hond die nieuwgierig mag zijn. Gewoon puur terug naar de basis, minder moeten en meer aansluiten bij zijn natuur

Uit eigen ervaring (klik hier voor mijn persoonlijke verhaal) weet ik dat als het wederzijdse begrip en vertrouwen tussen hond en eigenaar verder groeit, sommige problemen opeens niet meer blijken te bestaan.

Veel eigenaren die een hond hebben die op een of meerdere gebieden een aandachtspunt heeft, krijgen gevraagd en ongevraagd adviezen van anderen. De een vindt dit en de ander vindt dat en vaak zijn de meningen 180 graden tegengesteld aan elkaar. Ook op internet en in boeken zijn uiteenlopende meningen van deskundigen te vinden. Vaak leidt dit tot verwarring, twijfel en het steeds maar uitproberen van een andere methodiek. Gedurende dit proces krijgt een hond regelmatig een of andere stempel en ontstaat het gevoel dat alles al is geprobeerd, maar niets lijkt te helpen.

Ik ben van mening dat de dominantietheorie achterhaald is en dat de basis voor een hechte band tussen hond en eigenaar een respectvolle wijze van communicatie is. Door begrip en geduld op te brengen in combinatie met een rustige wijze van leidinggeven, kan de hond leren wat er van hem wordt verwacht. Daarbij is het soms ook noodzakelijk om de hond op de juiste wijze te begrenzen. Niet alles kan opgelost worden door alleen maar positief gedrag te belonen en negatief gedrag te negeren, dat leidt tot teveel onduidelijkheid bij de hond. U leert gedrag te bekijken vanuit de onderliggende emotie. Het gaat om samenleven vanuit vrijheid en verbinding. Samen ontspannen leven.

We gaan voorbij aan allerlei nog vaak gebruikte ‘regeltjes’ en omdat het zo hoort/ bijna iedereen het zo doet. Veel van deze dergelijke gewoontes zijn niet meer van deze tijd en gaan meestal volledig voorbij aan de behoeften en het welzijn van de hond.

 

Wilt u:

 

 • Ontdekken wie uw hond echt is?
 • Niet alleen symptomen bestrijden maar echt de oorzaken van bepaald gedrag aanpakken?
 • Bereiken dat uw hond zich gezien en gehoord voelt?
 • Het gedrag en de lichaamstaal van uw hond beter begrijpen?
 • Herkennen als uw hond het ergens moeilijk mee heeft?
 • Leren om op een rustige en tegelijkertijd overtuigende wijze leiding te geven?
 • Genieten van activiteiten waar u en uw hond beiden plezier in hebben?
 • Met uw hond zo communiceren dat hij ook begrijpt wat u bedoelt?
 • Wat u mag leren van de hond
 • Op een respectvolle wijze grenzen aangeven naar uw hond?
 • Bouwen aan een veilige en liefdevolle relatie met uw hond?

Het begeleiden gebeurt vanuit een holistische benadering. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alles met elkaar samenhangt. Ik kijk altijd naar het geheel. Gedrag, lichaam en omgeving. Ook voeding, natuurlijke supplementen en massage zijn hier onderdeel van.

Dan bent u bij hondenschool Horen, zien en ruiken aan het juiste adres. In de puppycursus en de lessen voor pubers en volwassen honden wordt op individuele wijze gewerkt aan een nog sterkere band tussen u en uw hond. Door de verschillende opleidingen, cursussen en workshops die ik heb gevolgd (klik hier voor een overzicht), kan ik u helpen om beter zicht te krijgen op wie uw hond echt is en kan ik u leren om de communicatie en band met uw hond te verbeteren.

Spreekt de werkwijze van de hondenschool Horen, zien en ruiken u aan? Woont u in de regio Meijel, Deurne, Weert, Bakel, Asten, Venlo, Maasbree, Tegelen, Horst, Sevenum, Helden, Panningen, Venray of Roermond?

Bel of app dan naar 06-51990363 of stuur een mail. Ik zie uit naar uw bericht!